VRAGENLIJST
GEZONDHEID

GEZONDHEIDSVRAGENLIJST

Een aantal ziekten en afwijkingen en het gebruik van medicijnen kunnen uw mondgezondheid (sterk) beïnvloeden.
Ook kunnen zij beperkingen opleggen aan uw tandheelkundige behandeling of aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is dus in uw belang dat wij hiervan op de hoogte zijn. 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim. U bent overigens ghostwriter niet verplicht om alle/de schriftelijke vragen te beantwoorden U kunt dit ook mondeling doen. Bespreek dit dan met uw tandarts of mondzorgkundige.

Vul hieronder de gezondheidsvragenlijst in die bij u van toepassing is. 

Vragenlijst kind vindt u onderaan de pagina.